Veliko zanimanje za vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

29.
Nov

29. november 2018 – Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp, pri katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine s celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp, je v polnem razmahu. V tem tednu je v Mekinjah potekalo delovno srečanje vse zainteresirane javnosti, na katerem so izvajalci projekta predstavili popisane vodne vire na Kamniškem in zgodbe, ki bodo temelj za razvoj novih turističnih programov v tem delu Srca Slovenije. V naslednjih dneh bo v Kamniku potekalo še usposabljanje turističnih vodnikov, ki se bodo v praksi naučili interpretacije naravnih virov, kar postaja vse aktualnejša tema pri trženju turistične ponudbe Slovenije kot zelene destinacije. 

Poleg predstavitve dosedanjih rezultatov projekta so udeleženci izmenjali ideje za nadgradnjo vsebin, se povezali v delovno skupino za pripravo programov ter si ob spremstvu Jamarskega kluba Kamnik na terenu ob Kamniški bistrici ogledali nekatere vodne vire: glavni izvir Kamniške bistrice, Mali izvirk, Kraljev izvir in Studence izpod Mokrice. V okviru projekta je bilo s strani Jamarskega kluba Kamnik analiziranih približno 80 vodnih izvirov. Stanje vodnih izvirov sta predstavila Vido Kregar in Rajko Slapnik, pri tem pa poudarila, da je območje Kamniško-Savinjskih Alp bogato z vodnimi viri, ki jih moramo še kako skrbno ohranjati ter zanje tudi skrbeti. V izvedbi Zavoda Poseben dan sta Marko in Nejc Slapnik predstavila štiri zgodbe, ki so povezane v območje Kamniško-Savinjskih Alp. Pogovor je tekel tudi o izvedenih festivalih pitne vode, ki so bili namenjeni ozaveščanju o pomenu pitne vode, obiskovalci pa so lahko degustirali vodo iz različnih vodnih virov.

Nosilci projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp so LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Na območju LAS Srce Slovenije potekajo aktivnosti v tesnem sodelovanju z Občino Kamnik, Jamarskim klubom Kamnik in Zavodom Poseben dan. Na srečanju je bilo večkrat izpostavljeno, da se je potrebno zavedati bogastva vodnih virov, vendar jih tudi ohranjati s spoštovanjem in z mislijo, da ni samoumevno, da bodo vodni viri ostali enako visoke kakovosti, kot so sedaj. Veliko zanimanje domačinov kaže na veliko aktualnost teme. Vodni viri imajo sicer velik potencial za razvoj turistične ponudbe na Kamniškem, vendar ob temeljitem premisleku, kako pred tem primerno urediti infrastrukturo v hribovitem delu Kamniško-Savinjskih Alp.

Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Vir fotografij: Občina Kamnik