Kmetje na široko odprli vrata svojih kmetij

29.
Nov

29. november 2018 – V projekt Odprta vrata kmetij se povezujejo lokalne akcijske skupine LAS loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS s CILJem in LAS Gorenjska košarica, preko njih pa tudi več kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo senenega mleka ter pridelavo in predelavo jagodičevja in ostalega sadja. V novembru so si vključeni kmetje in predstavniki lokalnih akcijskih skupin izmenjali svoje izkušnje, ponudbo in metode dela. Vse to jih je dodatno povezalo in bo služilo za pripravo programov izkustvenih kmetij v t. i. seneni in sadni verigi ponudnikov.

Ogled ponudnikov, ki sodelujejo v t. i. sadni verigi, je potekal 21. novembra 2018. Sodelujoči kmetje so predstavili drug drugemu svoje izkušnje na področju pridelave in predelave sadja in jagodičevja. Sprva so spoznali možnosti trženja in predelave jagodičevja kot dopolnilni vir dohodka na kmetiji Domna Viranta, Kmetija Pr’ Ropet, v Volčjem Potoku, v sadovnjaku na Prevali Sadjarskega društva Tunjice so se spoznali s starimi sortami sadnih dreves ter načrtovanjem travniških sadovnjakov, Jože Korošec z Ekološke kmetije Matevžuc v Tuhinjski dolini je predstavil predelavo sadja v sadno vino in kis, spoznali so tudi kmetijo Janka Jegliča, Kmetija Matijevc, v Podbrezjah, kjer se ukvarjajo s predelavo sadja v sadne sokove, žganje in suho sadje, na koncu pa so si ogledali še Drevesnico Zakotnik v Dorfarjah, kjer je Maja Zakotnik predstavila načrtovanje, vzdrževanje in rez sadnega drevja ter metodo določanja zrelosti sadja.

28. novembra 2018 pa je potekal ogled kmetij, ki sodelujejo v t .i. seneni verigi. Pripravo krme za seneno mleko je prestavil Janez Benedičič s Kmetije Pr’ Demšarji z Martin vrha pri Železnikih, predelavo sira Peter Demšar s Kmetije Na Ravan iz Cerkljanskega vrha nad Cerknim, pridelavo jogurtov iz senenega mleka Gregor Ovsenik s Kmetije Odems iz Predoslja pri Kranju in pridelavo kozjega senenega mleka Domen Virant s Kmetija Pr’ Ropet iz Volčjega Potoka.

Z vsem tem želimo na območjih vključenih lokalnih akcijskih skupin povečati lokalno prehransko samooskrbo in dvigniti vrednost kmetijskim proizvodom. Kmetijskim proizvodom želimo povrniti vrednost, ki so je bili deležni v preteklosti. Velik poudarek je na osveščanju različnih ciljnih skupinah potrošnikov, tudi z neposrednimi izkušnjami na samih kmetijah. Tekom projekta bodo oblikovani konkretni programi izkustvenega učenja in mentorstva na kmetijah z neprecenljivimi izkušnjami.

Projekt Odprta vrata kmetij je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.