Izobraževanje o interpretaciji naravnih virov za turistične vodnike

21.
Nov

21. november 2018 – LAS Srce Slovenije pripravlja v začetku decembra v okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp izobraževanje na temo interpretacije naravnih virov za turistične vodnike in drugo zainteresirano javnost. Gre za aktualno vsebino, ki se odlično dopolnjuje z usmeritvami Slovenije kot zelene, z naravo povezane destinacije, ki ponuja raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Usposabljanje bo potekalo v samostanu Mekinje (Polčeva pot 10, Kamnik) v naslednjih terminih:

  • Petek, 30. 11., od 14.00 do 20.00
  • Sobota, 1. 12., od 8.00 do 14.00
  • Petek, 7. 12., od 14.00 do 20.00
  • Sobota, 8. 12., od 8.00 do 14.00

Usposabljanje bo potekalo kot kombinacija predstavitev, skupinskega dela in terenskih ogledov oziroma  vaj na terenu. Udeleženci bodo:

  • spoznavali osnove interpretacije dediščine oz. kako zanimivosti pretvoriti v doživetja;
  • odkrivali vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp in možnosti njihove uporabe v turizmu;
  • na terenu odkrivali zanimivosti vodnih virov in možnosti njihove interpretacije;
  • načrtovali interpretacijo voda v Kamniško-Savinjskih Alpah za različne ciljne skupine.

Projekt Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp vključuje vse občine ožjega območja Kamniško-Savinjskih Alp. Kot glavni potencial območja prepoznava vodo, ki prispeva tako h kvaliteti bivanja domačinov kot k pristnim doživetjem obiskovalcev. Voda predstavlja rdečo nit povezovanja izjemnih naravnih danosti, kulturne dediščine, turistične ponudbe in priložnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest v KSA.

Prijave in informacije: 041 216 963, barbara.strajnar@kamnik.si

Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.