Dodaten poziv za vložitev kandidatur v organe LAS Srce Slovenije

7.
Nov

7. november 2018 – Razvojni svet LAS Srce Slovenije na seji, dne 30.8.2018, razpisal volitve v organe LAS Srce Slovenije.

Nov podaljšan rok za vložitev kandidatur na priloženem Kandidacijskem obrazcu je petek, 30. november 2018 do 12. ure.

Volitve bodo izvedene na seji Skupščine LAS, v mesecu decembru.

Prilagamo razpis volitev v organe LAS in Kandidacijski obrazec:

Razpis volitev v organe LAS_2018_dodaten_poziv

Kandidacijski obrazec za volitve v organe LAS