Poziv k oddaji predlogov za spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije

14.
Sep

14. september 2018 – LAS Srce Slovenije obvešča, da pripravlja spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Srce Slovenije.

Skladno z 18. členom Uredbe CLLD (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16 in 72/17) lahko lokalna akcijska skupina enkrat letno predlaga spremembo SLR. V zvezi s tem pozivamo vse zainteresirane, da podate svoje predloge za spremembo SLR LAS Srce Slovenije, vključno z utemeljitvijo sprememb in opisom vpliva sprememb na doseganje ciljev SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS.

Predloge je potrebno podati na priloženem obrazcu:

Obrazec-predlogi-sprememb-SLR-RCSS

Prilagamo tudi Navodila za predložitev spremembe SLR, ki jih je pripravil Koordinacijski odbor CLLD, ki podrobneje opredeljujejo spremembe SLR.

Razvojni center Srce Slovenije, kot Vodilni partner LAS, zbira predloge za spremembo SLR po elektronski pošti na naslov: las@razvoj.si  ali na naslovu: Razvojni center Srca Slovenije d.o.o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Rok za predložitev predlogov za spremembo je 15.10.2018.

Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01/896 27 13 oziroma se oglasite v pisarni LAS na Jerebovi ulici 14 v Litiji.

Spremembe SLR bo obravnaval Razvojni svet LAS ter potrdila Skupščina LAS.