Zbiramo prijave za drugo ocenjevanje izdelkov za uporabo tržne znamke Srce Slovenije

23.
Apr

23. april 2018 – Če v Srcu Slovenije ustvarjate izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in predelujete prehranske izdelke, se lahko na Razvojnem centru Srca Slovenije prijavite na drugi razpis za uporabo tržne znamke Srce Slovenije. Rok za prijavo je 4. junij 2018. 

Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije se uporablja za označevanje kakovosti na območju destinacije Srce Slovenije za pridelke (npr.: sadje, zelenjava, poljščine, idr. rastline), prehranske izdelke (npr.: iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, drugih rastlin ipd.) in rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja.

Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe. Ocenjevanje bo potekalo 15. junija 2018 v okviru operacije LAS Srce Slovenije »Promocija turistične destinacije Srce Slovenije 2017«, ki je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zato se lahko na drugo brezplačno ocenjevanje do treh (3) izdelkov prijavijo podjetja in osebe iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpis