Oživitev samostana Mekinje s projektom Preobrazba

16.
Apr

Z uvodnim dogodkom projekta Preobrazba, ki je bil potrjen na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, se pričenja niz aktivnosti za oživitev nekdanjega uršulinskega samostana Mekinje, tako na področju sanacije dela objekta kot tudi izvedbe številnih delavnic in dogodkov za občane in ostale prebivalce območja LAS. Na uvodnem dogodku, ki bo potekal v ponedeljek, 23. aprila 2018, v samostanu Mekinje s pričetkom ob 14. uri, bodo predstavniki Občine Kamnik kot vodilnega partnerja v sodelovanju s partnerjema projekta in javnim zavodom Mekinjski samostan predstavili projekt Preobrazba, partnerje v projektu ter javni zavod Mekinjski samostan.

Projekt Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – kratko Preobrazba, je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za evropski sklad za regionalni razvoj ESRR in se bo izvajal do februarja 2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Prijavitelj oziroma vodilni partner je Občina Kamnik, partnerja pa sta VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje ter Noah Londer Charney s.p.

Samostan Mekinje je pomemben lokalni kulturni spomenik ter neizkoriščen potencial za socialno-ekonomski razvoj območja. Občina Kamnik bo v izogib propadanju in neizkoriščenosti obsežnega samostanskega kompleksa ter v želji po zagotavljanju kvalitetne ponudbe, ki bo služila potrebam lokalnega prebivalstva, s projektom izvedla sanacijo dela objekta ter oblikovala ponudbo raznovrstnih uporabnih vsebin za lokalno prebivalstvo, s čimer bo poskrbela za preobrazbo in nadaljnjo rabo objekta ob spoštovanju njegovih preteklih vrednot/tradicije in kulturno-izobraževalne razvojne usmeritve.

Projekt rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet območja, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju.

Z namenom pridobivanja dodatnih sredstev za revitalizacijo samostana Mekinje se bosta Občina Kamnik in zavod Mekinjski samostan vključevala v nova partnerstva in projekte na transnacionalni, nacionalni, medregionalni in čezmejni ravni. Številni evropski programi umeščajo področje kulture in kulturne dediščine med svoja prioritetna področja, prav tako pa letošnje evropsko leto kulturne dediščine ponuja različne priložnosti za večjo prepoznavnost kulturne dediščine. Vsebine, ki se v samostanu že izvajajo in se bodo skozi izvajanje projekta Preobrazba in ostalih projektov še nadgradile, sledijo letošnjemu sloganu evropskega leta kulturne dediščine: “Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost”. S tem je usklajeno tudi poslanstvo zavoda, ki ohranja in promovira materialno in nematerialno dediščino Mekinjskega samostana preko izvajanja izobraževalnih, kulturnih, umetniških, turističnih in drugih vsebin, v sodelovanju z ostalimi sorodnimi lokalnimi organizacijami in posamezniki. Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite na omenjenem dogodku, da postavimo dobre temelje za bodoče sodelovanje.

Saša Ceglar Vidmar, Javni zavod Mekinjski samostan

Tina Trček, Občina Kamnik