LAS Srce Slovenije partner v projektu Razpršeni hoteli

10.
Apr

10. april 2017 – Uspešne prakse modela »razpršenega hotela« iz sosednjih dežel, zlasti Italije, so spodbudile posamezne slovenske LAS, da poskušajo na podoben način povezati tudi svoje ponudnike prenočitvenih kapacitet. Ob podpori vodilnega partnerja LAS Med Snežnikom in Nanosom se je LAS Srce Slovenije tako prijavil s projektom sodelovanja na razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Ob podpori različnih inštitucij in strokovnjakov nameravamo vzpostaviti pilotni model razpršenega hotela za Slovenijo, ki bo vključeval pripravo poslovnega modela za takšno kooperativo in izvedbo motivacijskih dejavnosti za pridobitev sodelovanja posameznih ponudnikov prenočitvenih kapacitet. Organizirana bodo podporna izobraževanja z izbranimi ponudniki na temo zagotavljanja standarda ustrezne ponudbe in same uporabe poslovnega sistema. Vzpostavljena nacionalna mreža bo predstavljala osnovo za vključitev v mednarodno mrežo razpršenih hotelov na območju Slovenije, Hrvaške in Italije.