Sedem novih projektov za razvoj podeželja

19.
Mar

19. marec 2018 – Izgradnja nove igralnice na prostem v Pustolovskem parku Geoss, analize vodnih virov na območju Kamniško-Savinjskih Alp, postavitev novega prireditvenega šotora v Snoviku, izvedba vikendov odprtih vrat pri turističnih ponudnikih v petih občinah ter izobraževanja za zeliščarje, turistične ponudnike, rokodelce in kmete so le nekatere izmed aktivnosti, ki v letošnjem letu potekajo v okviru sedmih novih projektov, ki jih z evropskimi sredstvi sofinancira Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije. 

 

Konec leta 2017 je Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije prejela prve odločbe o potrditvi operacij, izbranih na podlagi javnih pozivov LAS, sofinancirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Do sedaj so bili potrjeni naslednji projekti:

 

Gozdno čutno razvajanja za otroke in odrasle

Nosilec: Pustolovski park GEOSS d.o.o.

Z izgradnjo gibalnice za mlajše otroke želijo v Pustolovskem parku Geoss povečati socialne funkcije gozda in privabiti v gozdno pustolovščino nove skupine ljudi, ki do sedaj niso imele te možnosti. V parku namreč lahko trenutno plezajo otroci starejši od štirih let, z izgradnjo nove gibalnice pa bodo možnost gozdne avanture dobili tudi mlajši otroci in dojenčki. Gibalnica bo nameščena na tleh, in sicer v dveh delih. Prvi del predstavlja inovativen poligon, sestavljen iz 17 elementov, drugi del gibalnice pa je zamišljen bolj naravno s skalami, drevesi in lesenimi elementi. Okoli gibalnice nameravajo namestiti ogrevane klopi za počitek, ki bi delovale na lesno biomaso.

 

Mobilni prireditveni prostor

Nosilec: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik in druga društva v okolici že vrsto let izvajajo različne dogodke, sejme in  prireditve na območju Tuhinjske doline. Do sedaj so bile  aktivnosti odvisne od vremena, s postavitvijo mobilnega šotora pa bodo prireditve potekale ne glede na vremenske razmere. Projekt naj bi vplival na intenzivnejše društveno in družabno življenje domačinov  ter povečal priložnosti za nadaljnji razvoj turizma.

 

Promocija turistične destinacije Srce Slovenije

Nosilec: LAS Srce Slovenije

Na podlagi pobude občin in turističnih ponudnikov iz območja bo LAS Srce Slovenije izvedel projekt, ki bo doprinesel k izboljšanemu trženju turistične destinacije Srce Slovenije in povečanju diverzifikacije turistične dejavnosti. Izvedena bo promocijska akcija Vikendi odprtih vrat pri turističnih ponudnikih, ki naj bi približala turistično ponudbo prebivalcem in obiskovalcem. Izveden bo nov razpis za pridobitev znaka kakovosti – kolektivne tržne znamke Srce Slovenije za rokodelske in prehranske izdelke. Organizirano bo srečanje turističnih ponudnikov z območja, izdelan bo tudi nov promocijski video za destinacijo.

 

LAS Srce Slovenije je aktiven tudi pri prijavi na javne razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za projekte sodelovanja med več slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami. Trenutno so aktualni trije projekti, v okviru katerih bodo različni akterji s terena nadgradili svoja znanja s področja kmetijstva, zeliščarstva in rokodelstva in tako povečali svoje možnosti za večji uspeh na trgu.

 

Zgodbe rok in krajev

Sodelujoči: LAS Srce Slovenije, LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje, LAS S CILJem, LAS Notranjska, LAS Prlekija, LAS Loškega pogorja

Glavni namen projekta, ki ga vodi LAS Srce Slovenije, je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji. Oblikovana bo enotna evidenca rokodelcev, potekala bodo izobraževanja za nadgradnjo kvalitetnih izdelkov, poudarek bo na celostni podobi izdelkov, ki je ključ do večje prepoznavnosti rokodelskih izdelkov.

Z novo pridobljenimi znanji in informacijami udeleženci projekta lahko izboljšajo svoje izdelke, s tem pa si povečajo možnosti za uspešnejši prodor na tržišče.

 

Vodna pot Kamniško Savinjskih Alp

Sodelujejo: LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica

Varstvo okolja in ohranjanje narave je za nas ključnega pomena, zato sodelujemo v projektu, ki osvešča prebivalce o pomenu vodnih virov. Skrb za vodo kot naravno dobrino in ohranjanje njene kvalitete je glavni cilj projekta, zato bomo v ta namen opravili raziskave in analize voda na izbranih vodnih virih. Obenem  želimo povečati tudi možnosti za razvoj »zelenega« turizma na vodnatih območjih, zato bomo razvili tudi nov turistični produkt vodna pot, ki bo povezoval vodne vire okrog Kamniško-Savinjskih Alp.

 

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Sodelujoči: LAS Srce Slovenije,  LAS Raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja

Nabiranje zelišč in izdelava tradicionalnih pripravkov imata v Sloveniji bogato tradicijo. V Sloveniji je povpraševanja in zanimanja po zeliščih vedno več, zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov s tega področja pa se zeliščarski potencial ne razvija v dovoljšni meri. LAS-e je to dejstvo spodbudilo k povezovanju in oblikovanju projekta, ki naj bi neizkoriščene potenciale in tradicionalna znanja s področja zeliščarstva spremenili v razvojno priložnost. V okviru projekta se bo med drugim vzpostavila mreža zeliščarjev (ponudnikov), oblikovalo pa se bo tudi inovativno komunikacijsko orodje »e-herbarij«.

 

Odprta vrata kmetij

Sodelujejo: LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS s CILJem, LAS Gorenjska košarica

Preko vzorčnih izkustvenih kmetij želimo na območju partnerskih LAS spodbuditi pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka. Velik razvojni in tržni potencial, ki izvira iz naravnih danosti in tradicije vidimo tudi v povečani pridelavi ter predelavi jagodičevja in ostalega sadja. Na ta način želimo povečati lokalno prehransko samooskrbo in dvigniti vrednost kmetijskim proizvodom. Velik poudarek bo zato na osveščanju različnih ciljnih potrošnikov.