Delovno srečanje z rokodelci Srca Slovenije

19.
Mar

19. marec 2018 – V letošnjem letu je LAS Srce Slovenije začel izvajati projekt Zgodbe rok in krajev, v katerem sodeluje še 12 drugih slovenskih LAS-ov. Gre za največji vseslovenski projekt doslej, v katerega je vključenih 60 občin, katerega namen je ustvariti spodbudnejše okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji. Delovno srečanje z rokodelci Srca Slovenije, na katerem je Razvojni center Srca Slovenije kot izvajalec projektnih aktivnosti za LAS Srce Slovenije predstavil usmeritve in aktivnosti projekta, je potekalo 14. marca 2018 v Dolskem.

Ob tem so bila predstavljena tudi njihova prizadevanja na področju ureditve statusa rokodelcev na slovenski ravni, za katerega se zavzemajo zadnja leta. Rokodelce so povabili k aktivnemu sodelovanju pri različnih vsebinah, ki jih pripravljamo v naslednjih mesecih.

Ustvarjalci iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji lahko koristite različne brezplačne storitve:
• individualna posvetovanja s priznano oblikovalko Jano Vilman, ki je specializirana na področju razvoja rokodelskih izdelkov za sodobne uporabniške
izkušnje;
• individualna svetovanja glede registracije dejavnosti – podjetniško svetovanje;
• brezplačna udeležba na promocijskih sejmih in dogodkih;
• skupna izobraževanja na temo promocije in prodaje izdelkov, razvoja izdelkov, celostne grafične podobe izdelkov;
• predstavitev na skupni vseslovenski spletni strani.

Dodatne informacije: Mija Bokal, 01 89 62 713, mija.bokal@razvoj.si