Strokovna ekskurzija na območju LAS Istre

19.
Dec

19. december 2017 – V petek, 17. 11. 2017, so se člani LAS Srce Slovenije odpravili v slovensko Istro, kjer so si na območju LAS Istre ogledali primere dobrih praks projektov izvedenih s pomočjo evropskih sredstev ter vzpostavili kontakte za razvoj projektnih idej za projekte sodelovanja med LAS-i. Ogled primerov dobrih praks so pričeli v kraju Šmarje, kjer sta jih je sprejela predsednik LAS Istre Andrej Medved ter član upravnega odbora Denis Goja.
Na primeru ureditve vaškega jedra v Šmarjah so spoznali primer celovitega pristopa k črpanju evropskih sredstev iz različnih evropskih skladov. Vaški trg so uredili s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj, večnamenski objekt pa s pomočjo LEADER sredstev iz evropskega kmetijskega sklada. Celoviti ureditvi vaškega jedra se je pridružil tudi zasebni investitor, ki je v hiši na trgu uredil turistične apartmaje. Sledil je ogled vasi Padna, kjer so si udeleženci na krajšem sprehodu ogledali vas ter s sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj obnovljen vaški studenec. V obnovljenem kulturnem domu Božidarja Jakca je sledila predstavitev LAS Istre ter projektne ideje razpršenega hotela, ki vključuje eno recepcijo ter več povezanih različnih ponudnikov nastanitev v vasi in bližnji okolici. Koncept razpršenega hotela je model, ki je primeren tudi za območje LAS Srce Slovenije, zato sta oba LAS-a vključena v pripravo skupnega projekta sodelovanja med LAS-i. Predstavnika LAS Istre sta poudarila pomembnost povezovanja, sodelovanja in medsebojne pomoči. Trije hribi (Šmarje, Padna, Korte), tri občine in tri krajevne skupnosti, vendar so s povezovanjem presegli občinske meje. Po pogostitvi z istrskimi dobrotami so se udeleženci odpravili v Sveti Peter, kjer so si ogledali etnološki muzej Tonino hišo. Podrobno so si ogledali delovanje nekdanje torklje (oljarne) in izvedeli veliko zanimivosti o preteklem življenju na tem območju. Sledil je odhod v Dragonjo kjer jih je sprejela enologinja in vinarka ga. Ingrid Mahnič. Predstavila je konzorcij vinarjev slovenske Istre in njihove izkušnje pri povezovanju in sodelovanju. Strokovno ekskurzijo so zaključili z večerjo v Ankaranu. Udeleženci so se strinjali, da je bil program zelo strokovno izveden, izpostavili pa so tudi gostoljubnost in odprtost istrskih gostiteljev.