Razvojni svet LAS Srce Slovenije potrdil šest projektov na prvem javnem pozivu LAS

20.
Dec

20.12.2016 – V ponedeljek 19. decembra 2016 so na Turistični kmetiji Pr’ Krač v Dolskem potekale letošnje zadnje seje Razvojnega sveta, Skupščine in Nadzornega odbora LAS Srce Slovenije.

Poleg ostalih točk je Razvojni svet na osnovi poročila ocenjevalne komisije LAS potrdil projekte šestih vlagateljev na prvem javnem pozivu, ki se je zaključil v začetku novembra. Predsednica ocenjevalne komisije Andreja Križnič je v poročilu izpostavila, da je v novem programskem obdobju delo komisije še zahtevnejše, saj želimo podpreti le najboljše projekte, ki prispevajo k ciljem in kazalnikom strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije. Precej projektov, ki niso dosegli zahtevanega praga točk, pa se da za naslednji poziv še izboljšati, pri čemer strokovno osebje vodilnega partnerja vsem zainteresiranim vlagateljem omogoča strokovno usmerjanje pri pripravi prijave. Po dokončnosti vseh postopkov na LAS-u, bo vodilni partner LAS potrjene projekte poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki jih mora dokončno potrditi.

Navzoči so precej časa posvetili tudi pomenu aktivne in ciljno usmerjene animacije na območju LAS s ciljem, da se animira vse potencialne prijavitelje, ki jih poznajo v svojih lokalnih okoljih. Pri tem je pomembno sodelovanje vodilnega partnerja in vseh članov LAS, ki imajo pri animaciji ključno vlogo, saj najbolje poznajo ključne akterje na svojem območju, medtem ko jim vodilni partner lahko omogoči strokovno podporo pri razvoju njihove ideje.

Razvojni svet je na seji potrdil tudi pobudo za skupni projekt območja LAS na temo turizma ter projekta sodelovanja na temo zeliščne dediščine in lokalne samooskrbe s hrano v okviru kmetijskega sklada, medtem ko delovna skupina projekta Zgodbe rok in krajev, v okviru regionalnega sklada, že pripravlja vsebine projekta.