Zaključen 1. javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2016

4.
Nov

4. 11. 2016 – V petek, 4. novembra 2016, se je zaključil prvi javni poziv Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije v novem programskem obdobju 2014-2020. V roku za predložitev predlogov operacij je na naslov LAS Srce Slovenije prispelo 21 vlog, ki jih bo ocenjevalna komisija pregledala in popolne vloge tudi ocenila predvidoma do konca letošnjega leta.

V začetku prihodnjega leta bo LAS Srce Slovenije objavila naslednji javni poziv za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter javni poziv za sredstva  Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je namenjen urbanim območjem.

Vse aktualne informacije o delovanju LAS Srce Slovenije ter o javnih pozivih lahko spremljate na spletni strani LAS na naslovu www.las-srceslovenije.si.