Izvedena 5. seja Skupščina LAS Srce Slovenije

19.
Sep

19.09.2016 – Na 5. seji skupščine LAS Srce Slovenije potrjena vsebina prvega javnega poziva LAS za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Na gradu Bogenšperk je 19. septembra 2016 potekala 5. seja skupščine LAS Srce Slovenije, ki jo je vodil predsednik LAS Željko Savič, navzočih pa je bilo 22 članov skupščine.

V prvi točki so navzoči obravnavali in potrdili zapisnike 2. seje skupščine LAS z dne 28.9.2016, 3. dopisne seje skupščine LAS z dne 12.10.2015 in 4. dopisne seje Skupščine LAS z dne 28.10.2015.

Predstavnica vodilnega partnerja Aleksandra Ceglar Vidmar je v drugi točki predstavila potrjeno Strategijo lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije z namenom, da se člani skupščine ponovno seznanijo s cilji, ukrepi in kazalniki strategije.  Sledila je predstavitev in potrditev vsebine prvega javnega poziva in meril za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016. Sprejet je bil dogovor, da bo javni poziv vsem zainteresiranim prijaviteljem predstavljen na treh javnih predstavitvah v Litiji, Kamniku in Lukovici.