Izvedena 3. seja Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije

19.
Sep

19.09.2016 – Na 3. seji Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije potrjena vsebina 1. javnega poziva za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter imenovana ocenjevalna komisija.
Člani Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije so na 3. seji dne 19. septembra 2016 na gradu  Bogenšperk potrdili vsebino javnega poziva in razpisne dokumentacije za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016. Imenovani so bili tudi člani ocenjevalne komisije za oceno prijavljenih operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja s 3-letnim mandatom. Razvojni svet se je prav tako seznanil, da vodilni partner LAS v skladu s sprejeto Strategijo lokalnega  razvoja in njegovimi predlogi, vstopa v partnerstva za projekte sodelovanja LAS in pripravlja operacije, ki jih bo izvajal LAS.