LAS Srce Slovenije na Festivalu slovenskih LAS

10.
Sep

10.09.2016 – Festivala slovenskih LAS, ki je letos potekal med 9. in 10. septembrom 2016 v Slovenski Istri, so se med 120 udeleženci iz 7 držav udeležili tudi predstavniki LAS Srce Slovenije. Strokovni posvet festivala je potekal v petek, 9. septembra v Kulturnem domu Marezige, festival slovenskih LAS s predstavitvenimi stojnicami LAS pa v soboto, 10. septembra v Taverni v centru Kopra.

Festival je imel mednarodni značaj, saj je bila osrednja tema »Regionalno povezovanje LAS«. Na posvetu so tako sodelovali tudi predstavniki evropskega združenja LAS (ELARD), mreže LAS sosednjih držav in nacionalne mreže za razvoj podeželja. Razprava je potekala o možnostih in ovirah regionalnega povezovanja LAS, pri tem so s svojimi prispevki sodelovali predsednica ELARD Kristiina Tammets iz Estonije, predstavnik evropskega ekonomskega in socialnega odbora (EECS) Roman Haken iz Češke, ki je predstavil pogled EECS na izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) ter predstavnica evropske mreže ribiških območij (FARNET) Urszula Budzich-Tabor. V okrogli mizi na temo sodelovanja LAS v Evropski uniji, pa so sodelovali vsi udeleženci festivala.

V okviru posveta je bil s strani predsednika LAS Istra, mag. Andreja Medveda, predstavljen letos podpisan sporazum med 11 slovenskimi, italijanskim in hrvaškimi LAS-i na območju Krasa, Istre, Kvarnerja, Gorskega Kotorja in Brkinov. Mitja Petrič iz LAS Istra pa je predstavil primere uspešno izvedenih projektov iz ribiškega sklada v prejšnjem programskem obdobju. Mitja Bratun iz LAS Srce Slovenije pa je predstavil projekt sodelovanja Zgodbe rok in krajev, pri katerem je vodilni partner LAS Srce Slovenije.

V drugem delu so udeleženci aktivno sodelovali v različnih tematskih delavnicah z namenom vzpostavljanja projektnih zasnov za nove projekte sodelovanja. Predstavniki LAS Srce Slovenije smo sodelovali v delavnici Management urbanih središč, ki jo je vodil Gašper Vilfan iz SPIRIT-a in se navezuje na projekte urbanih območij, delavnici Kulturna dediščina, ki jo je na primeru projekta sodelovanja Zgodbe rok in krajev vodil Mitja Bratun ter delavnici na temo gozda in lesa, ki jo je vodila Greta Černilogar iz LAS Posočje. Predstavnica zadruge Jarina Vesna Erhart pa je koordinirala delavnico na temo lokalne samooskrbe in prehrambenih proizvodov.

LAS Srce Slovenije se je predstavil tudi v sobotnem festivalskem programu v koprski Taverni, ki ga je poleg domačinov obiskalo tudi precej tujih turistov s križarke v pristanišču Koper. Sledil je slavnostni podpis sporazuma med ribiškimi LAS-i na območju krajinskega parka Strunjan, kjer je bil predstavljen tudi tamkajšnji solinarski muzej.