1. seja Razvojnega sveta LAS

22.
Okt

22.10.2015 – Razvojni svet LAS Srce Slovenije se je sestal na svoji prvi seji v Lukovici. Obravnavali in potrdili so predlog pogodbe med LAS in Vodilnim partnerjem LAS, ki je tudi v novem programskem obdobju Razvojni center srca Slovenije. Na seji so tudi potrdili osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije in ga posredovali v potrditev Skupščini LAS.