Uspešno izvedena delavnica s člani Razvojnega sveta LAS

12.
Okt

12.10.2015 – Na sedežu LAS Srce Slovenije v Litiji so člani razvojnega sveta na delavnem srečanju pregledali in uskladili vse ključne vsebine osnutka Strategije lokalnega razvoja. Sodelujoči člani razvojnega sveta iz vseh treh sektorjev so izčistili in potrdili vse ključne vsebine dokumenta (cilji, kazalniki, ukrepi, finančna sredstva po tematskih področjih in skladih). Skupaj so opredelili tudi razvojno vizijo LAS – »LAS Srce Slovenije – z razvojem ljudi ustvarjamo prostor priložnosti za turizem, zdravje in dobro počutje«. Na podlagi opredelitev ključnih vsebin strategije bo Razvojni center Srca Slovenije pripravil osnutek dokumenta in ga posredoval v obravnavo in potrditev organom LAS.