Izvedena 2. delavnica za pripravo Strategije LAS Srce Slovenije

7.
Maj

7.5.2015 – Uspešno se je zaključila tudi 2. delavnica za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za obdobje 2014-2020. Delavnice se je udeležilo 45 udeležencev iz vseh treh sektorjev. Na delavnici so udeleženci ob pomoči moderatorjev pregledali osnutek SWOT analize, zasnovali predloge ciljev po tematskih področjih ukrepanja, kazalnike za merjenje posameznih ciljev ter ukrepe, opredelili tematska področja ukrepanja ter nadaljevali z zbiranjem, pregledom, presojo, povezovanjem in nadgrajevanjem projektnih predlogov.