2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za sklad ESRR

Datum objave: 14.10.2019

Rok za oddajo vlog: petek, 22. 11. 2019 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 22. 11. 2019 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 158.148,24 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 20. 11. 2019.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): 2.Javni_poziv_LAS_ESRR_2019

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna_dokumentacija_Javni_poziv_LAS 2019

Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga_za_prijavo_operacije_ESRR 2019

Priloga 1 k vlogi (.xls): ESRR_2019_Priloga_1_k_vlogi_ESRR

Priloga 2 k vlogi (.xls): ESRR_2019_Priloga_2_k_vlogi_CLLD

Izjava enotno podjetje in de minimis (.doc): ESRR_Izjava_enotno_podjetje_in_de_minimis

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije (.pdf): ESRR_2019_vzorec_pogodbe_o_sofinanciranju_operacije

Oprema ovojnice: Oprema_ovojnice

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (.pdf): Verzija 1.08 povezava