Mobilni prireditveni prostor

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: oktober 2017 – junij 2018

Nosilec projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Partner projekta: Terme Snovik d.o.o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 142.307,07 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 76.659,52 EUR

Opis projekta: 

Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik in druga društva v okolici že vrsto let izvajajo različne dogodke, sejme in prireditve na območju Tuhinjske doline. Do sedaj so bile  aktivnosti odvisne od vremena, s postavitvijo mobilnega šotora pa bodo prireditve potekale ne glede na vremenske razmere. Projekt naj bi vplival na intenzivnejše društveno in družabno življenje domačinov ter povečal priložnosti za nadaljnji razvoj turizma. Obenem bodo potekala izobraževanja lokalnih turističnih ponudnikov, organizirane bodo tudi tradicionalne prireditve, ki jih v Turističnem društvu Tuhinjska dolina v sodelovanju s Termami Snovik ves čas nadgrajujejo, sodelovanje pa omogočajo tako lokalnim kot okoliškim ponudnikom, zlasti iz Srca Slovenije.

Podeželje je prostor mnogoterih interesov in potencialov, projekt pa bo prispeval k uresničevanju le teh.

Aktivnosti projekta:

Cilji projekta: