Mobilni prireditveni prostor

Status: zaključen

Trajanje projekta: oktober 2017 – junij 2018

Nosilec projekta: Turistično društvo Tuhinjska dolina

Partner projekta: Terme Snovik d.o.o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 142.307,07 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 76.659,52 EUR

Opis projekta: 

Turistično društvo Tuhinjska dolina, Terme Snovik in druga društva v okolici že vrsto let izvajajo različne dogodke, sejme in prireditve na območju Tuhinjske doline. Do sedaj so bile  aktivnosti odvisne od vremena, s postavitvijo mobilnega šotora pa prireditve potekajo ne glede na vremenske razmere. Projekt je omogočil  intenzivnejše društveno in družabno življenje domačinov ter povečal priložnosti za nadaljnji razvoj turizma. V okviru projekta so bila izvedena izobraževanja lokalnih turističnih ponudnikov, ter organizirane tradicionalne prireditve, ki jih v Turističnem društvu Tuhinjska dolina v sodelovanju s Termami Snovik ves čas nadgrajujejo. Pri aktivnostih sodelujejo z lokalnimi in okoliškimi ponudniki, zlasti iz Srca Slovenije.

Podeželje je prostor mnogoterih interesov in potencialov, projekt pa prispeva k uresničevanju le teh.

Aktivnosti projekta:

Cilji projekta: