SEZNAM PROJEKTOV

Javni poziv Ime projekta Prijavitelj Skupna vrednost (EUR) Višina podpore (EUR)
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP):
Mobilni prireditveni prostor
Status: v izvajanju
Turistično društvo Tuhinjska dolina 142.307,07 EUR 76.659,52 EUR več informacij..
Promocija turistične destinacije Srce Slovenije
Status: v izvajanju
LAS Srce Slovenije 86.211,89 EUR 45.932,56 EUR več informacij..
Gozdna gibalnica za otroke in prostor za druženje
Status: v izvajanju
Pustolovski park GEOSS d.o.o. 74.828,36 EUR 39.965,56 EUR več informacij..
Gozdno čutno razvajanje za otroke in odrasle
Status: v potrjevanju
LINIJA SPORT, Miloš Kimovec s.p. 39.366,78 EUR 21.258,11 EUR več informacij..
Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov
Status: v potrjevanju
Občina Šmartno pri Litiji 97.393,37 EUR 63.305,70 EUR več informacij..
Operacije, predlagane za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR):
Dediščina nas povezuje
Status: v izvajanju
Revitalizacija samostana Mekinje
Status: v izvajanju
Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja
Status: v izvajanju
Prenova in oživitev Staretovega trga
Status: v izvajanju
Operacije sodelovanja med LAS
Zgodbe rok in krajev
Status: v izvajanju
LAS Srce Slovenije več informacij..
Vodna pot Kamniško-Savinjskih Alp
Status: v izvajanju
LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline več informacij..
Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine
Status: v izvajanju
LAS raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja več informacij..
Odprta vrata kmetij
Status: v izvajanju
LAS Loškega pogorja več informacij..