V Litiji gostili 4. GeoTek

11.
Okt

Dobre zgodbe: Izvajanje CLLD na Švedskem

11.
Okt

LAS Srce Slovenije pripravlja spremembo svoje strategije

10.
Okt

V Majšperku o prihodnjih izzivih slovenskega podeželja

10.
Okt

Preizkušali smo nov turistični produkt na območju Litije in Šmartnega

10.
Okt

Obiskali smo kmetije, vključene v projekt Odprta vrata kmetij

10.
Okt