Notice: Undefined variable: menu_name in /var/www/vhosts/las-srceslovenije.si/httpdocs/wp-content/themes/las_srce/functions.php on line 47 » Javni pozivi

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR

Datum objave: 4.9.2017

Rok za oddajo vlog: torek, 10.10.2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 10.10.2017 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 592.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 6.10.2017.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): ESRR_1._Javni_poziv_LAS_2017_v1.0

Razpisna dokumentacija (.pdf): ESRR_Razpisna_dokumentacija_1._Javni_poziv_LAS_2017_v1.0

Vloga za prijavo operacije (.doc): ESRR_Vloga_za_prijavo_operacije_LAS_2017_v1.0

Priloga 1 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_1_k_vlogi_CLLD_pop (popravek v obrazcu se nanaša na spustni seznam, kjer prej ni bilo mogoče izbrati nakup in gradnja nepremičnin)

Priloga 2 k vlogi (.xls): ESRR_Priloga_2_k_vlogi_CLLD

Izjava, da upravičeni stroški operacije ne bodo financirani z drugimi javnimi sredstvi (.doc): ESRR_Izjava_javna_sredstva

Izjava, da podpora ne bo dodeljena podjetjem v težavah (.doc): ESRR_Izjava_podjetja_v_težavah

Izjava enotno podjetje in de minimis (.doc): ESRR_Izjava_enotno_podjetje_in_de_minimis

Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije (.pdf): ESRR_vzorec_pogodbe_o_sofinanciranju_operacije

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških (.pdf): ESRR_Navodila-UO-o-upravicenih-stroskih-v1.02

Vprašanja in odgovori (.doc): ESRR vprašanja in odgovori


 

 

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad EKSRP – JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Datum objave: 28.4.2017

Rok za oddajo vlog: petek, 30.6.2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 30.6.2017 do 12. ure. – JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 400.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 28.06.2017.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): 1. Javni poziv LAS 2017-EKSRP

Razpisna dokumentacija (.pdf):  Razpisna_dokumentacija_Javni_poziv_LAS_2017_EKSRP_v1.0

Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga za prijavo operacije_LAS_2017_EKSRP_v1.0

Priloga 1. Finančni načrt (.xls): Priloga1_Finančni_načrt_1.poziv_2017_EKSRP_v1.0

Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem: Pogodba_o_sodelovanju_vzorec

Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije: SLR LAS Srce Slovenije

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog: Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozd strojev in katalog

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD  (sklad EKSRP in sklad ESPR): Navodila za določanje tipov stroškov CLLD

Vprašanja in odgovori: Vprašanja_in_odgovori_28.6.2017

 


 

Najava 1. javnega poziva za sklad ESRR

1. javni poziv za regionalni sklad (ESRR) bo objavljen predvidoma jeseni 2017.

 


 

JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016

Datum objave: 23.9.2016

Rok za oddajo vlog: petek, 4.11.2016 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 4.11.2016 do 12. ure.-JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 525.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 10, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 02.11.2016.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): Javni poziv LAS Srce Slovenije 2016

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna dokumentacija javni poziv LAS 2016

Razpisna dokumentacija (.doc): Razpisna dokumentacija javni poziv LAS 2016

Priloga 1. Finančni načrt (.xls): Priloga1 finančni načrt poziv 2016

Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem: Pogodba o sodelovanju vzorec

Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije: SLR LAS Srce Slovenije

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog: Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozd strojev in katalog

Predstavitev Javni poziv LAS Srce Slovenije 2016: Predstavitev javni poziv LAS Srce Slovenije 2016

Vprašanja in odgovori (osveženo 27.10.2016): Vprašanja_in_odgovori_02-11-2016