Datum objave: 28.4.2017

Rok za oddajo vlog: petek, 30.6.2017 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 30.6.2017 do 12. ure. – JAVNI POZIV JE ZAKLJUČEN

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 400.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 28.06.2017.

Dokumenti:

Javni poziv (.pdf): 1. Javni poziv LAS 2017-EKSRP

Razpisna dokumentacija (.pdf): Razpisna_dokumentacija_Javni_poziv_LAS_2017_EKSRP_v1.0

Vloga za prijavo operacije (.doc): Vloga za prijavo operacije_LAS_2017_EKSRP_v1.0

Priloga 1. Finančni načrt (.xls): Priloga1_Finančni_načrt_1.poziv_2017_EKSRP_v1.0

Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem: Pogodba_o_sodelovanju_vzorec

Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije: SLR LAS Srce Slovenije

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog: Podrobnejša opredelitev kmetijskih in gozd strojev in katalog

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESPR): Navodila za določanje tipov stroškov CLLD

Vprašanja in odgovori: Vprašanja_in_odgovori_28.6.2017

Seznam prejetih operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2017 za sklad EKSRP, razvrstitev glede na doseženo število točk: Seznam_izbranih_operacij_1.JP_2017_EKSRP