Projekti EKSRP

Po stopinjah pastirjev

Status: zaključen

Trajanje projekta: september 2018 – december 2020

Nosilec projekta: Občina Kamnik

Partner projekta: VELIKA PLANINA zaklad narave, podjetje za žičničarstvo, gostinstvo, turizem in rekreacijo d.o.o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 56.340,65 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 30.456,46 EUR

Opis projekta:

Velika, Gojiška in Mala planina veljajo za pomembno naravno območje Kamniško-Savinjskih Alp,obenem pa so tudi unikatna turistična destinacija v Sloveniji. V svoji ponudbi združuje bogato naravno in kulturno dediščino, povezano zlasti s tradicionalnim planinskim pašništvom. Infrastruktura (nihalka, sedežnica) omogoča tako letni kot tudi zimski turizem, turistično ponudbo pa zaokrožajo različni ponudniki gostinskih storitev. Kljub dobrim temeljem in bogatim naravnim ter kulturnim danostim pa je turistična ponudba na Veliki planini nepovezana. Mnogi obiskovalci so nehote prikrajšani za celovito doživetje in spoznavanje njenih skritih kotičkov in zanimivosti. Projekt Po stopinjah pastirjev rešuje problema nepovezanosti turističnih ponudnikov in znamenitosti ter pomanjkanja celovite turistične izkušnje bogastva Velike planine, saj vzpostavlja celovit turistični produkt, ki bo obiskovalce animiral, izobraževal,navdihoval za kreativnost ter usmeril k naravnim in kulturnim znamenitostim. Projekt Po stopinjah pastirjev predstavlja valorizacijo pomembne lokalne pa tudi nacionalne dediščine in primer ohranjanja območja z namenom povečanja njegove turistične vrednosti in doživetja obiskovalcev. Turistični produkt upošteva različne potrebe obiskovalcev Velike planine, od časa, ki ga imajo na razpolago, do njihovih preferenc in smeri prihoda na planino. Poleg usmerjanja in poučevanja obiskovalcev povezuje gostinske ponudnike, nekatere naravne in kulturne znamenitosti, predvsem pa obiskovalce na interaktiven način spodbuja k odkrivanju Velike planine z vsemi svojimi čuti. Projekt hkrati preusmerja obiskovalce, na uradne, v kataster vpisane poti, ki še niso širše poznane. Posledično vsaj delno omejuje negativne posledice razvoja turizma, ki s svojo množičnostjo izrazito poslabšuje stanje okolja, obiskovalcem pa omogoča spoznavanja širšega prostora in manj znanih zanimivosti, ki bi jih sicer izpustili. Učne table bodo opisovale dediščino območja, povezano predvsem z ljudskim izročilom tradicionalnega sezonskega pašništva, ki na teh planinah še vedno živi.

Projekt nagovarja obiskovalce območja in jih na nevsiljiv in inovativen način usmerja do manj znanih znamenitosti. Obenem prispeva k ohranitvi naravne in kulturne krajine, saj je za območje značilna visoka koncentracija obiskovalcev v času poletne in delno tudi zimske sezone.

Cilji:

 • povečanje inovativnosti in kreativnosti
 • okrepitev lokalne identitete
 • izboljšanje turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev
 • izboljšanje biotske krajinske raznovrstnosti
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev
 • izboljšanje socialnega kapitala
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • izdelava in postavitev učnih tabel
 • vzpostavitev spletnega portala za promocijo
 • razvoj in promocija turističnega produkta (vsebinska priprava gradiv in materialov za promocijo)
 • izobraževanje na temo zelenih zaposlitev
 • usposabljanje za lokalne turistične vodnike
 • oblikovanje in tisk promocijske zloženke

Rezultati:

 • nov turistični produkt
 • spletni portal
 • usposobljeni turistični vodniki
 • izvedeno izobraževanje na temo zelenih zaposlitev
 • promocijska zloženka